Mesto: Spišská Stará Ves

Názov: Turisticko-informačný kiosk

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opis projektu: V rámci projektu bol vybudovaný informačný kiosk, pri Kultúrnom dome, vedľa informačných panelov, ktoré množstvom zdieľaných  elektronických informácii dopĺňa.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie informačného bodu pre turistov, ale aj obyvateľov mesta, pre ľahšiu orientáciu v regióne a získanie informácii o aktuálnom dianí v meste a okolí. V informačnom kiosku si občania, alebo turisti vedia vyhľadať aktuálne informácie zo stránky mesta, cestové poriadky, mapu mesta ako aj všetky zaujímavosti nachádzajúce sa v našom regióne.

Skutočné náklady: 25 902 € EUR