Obec: Výborná

Názov: Záchytné parkovisko pri ihrisku v obci Výborná

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opis projektu: Projekt rieši vybudovanie záchytného parkoviska pri ihrisku v obci Výborná s 18 parkovacími miestami, z ktorého jedno bude vyčlenené pre osoby so zdravotným postihnutím. Parkovisko slúži všetkým návštevníkom obce.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozšírenie dopravnej infraštruktúry v obci Výborná, čím sa zvýši bezpečnosť obyvateľov, služby poskytované obcou, kvalita života obyvateľov a ich životná úroveň a zároveň ekonomický rozvoj obce.

Skutočné náklady: 40 662,42 € EUR