Pilotné vzdelávanie zahrňujúce školenia, workshopy, a exkurzie sa plánuje realizovať cez projekt cezhraničnej spolupráce s názvom “Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu. Viacej informácií môžete získať na webovej stránke https://www.bezhranic.eu/aktuality/