MAS Tatry – Pieniny LAG spracovala Monitorovaciu správu za rok 2018 pre riadiaci orgán IROP -u. Jej obsah si môžete pozrieť na tomto odkaze – MS_IROP_2018