Otvorenie slávnosti “Kláštorný deň 2018” v objete Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore.