MAS Tatry – Pieniny LAG Vás pozýva v mene svojho člena obce Malá Franková na gala predstavenie folklórneho súboru Frankovčan. Vystúpenie je pripravené ako galaprogram a prezentuje prácu súboru pri príležitosti 10-tého výročia jeho vzniku.  Predstavenie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi v dňoch 11. a  12. októbra 2019. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte.frankovcan_gala