Obec: Veľký Lipník

Názov: Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opis projektu: Projekt bol zameraný na výstavbu 7 informačných-orientačných tabúľ v obci s lavičkami , kde sa turisti môžu okrem oddychu dozvedieť aj viac ohľadom obce a okolia v ktorom sa nachádzajú. Popri výstavbe tabúľ a lavičiek sa na hornom a dolnom konci obce vybudovalo aj odpočinková zóna(stôl s lavicami) a vysadila sa v obci zeleň.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rast návštevnosti turistov v obci Veľký lipník prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry cestovného ruchu. Vybudovaním záujmového chodníka so 7 stanovišťami sme zlepšili informovanosť turistov, zabezpečili ich bezpečnejší pohyb, obohatili a skvalitnili ich nové poznatky o obci a okolí a predĺžili ich pobyt v obci a okolí.

Výška NFP: 14 093,05 EUR