Seniori z Lesnice, Haligoviec a Červeného Kláštora sa v nedeľu 20. 1. 2018 v poľskej Szczawnici zúčastnili peknej spoločenskej akcie organizovanej Pieninskou univerzitou tretieho veku zo Szczawnice, obcou Lesnica a MAS Tatry – Pieniny LAG s názvom „Univerzity tretieho veku bez hraníc“.

Aktivita bola financovaná z prostriedkov poľsko-americkej nadácie pre slobodu a tvorivé aktivity v rámci programu „Seniori v akcii“ do ktorej sa zapojila Pieninská univerzita tretieho veku zo Szaczawnice . Spoločne sme sa zúčastnili na prezentácii v lemkovskom kostole v Jaworkach. Je to gréckokatolícky kostol slúžiaci v súčasnosti katolíckej cirkvi s prekrásnym ikonostasom. Následne sme sa zúčastnili prezentácie práce organizácie so spoločenským posedením a výmenou skúsenosti a stretnutie ukončilo vystúpenie ščawnických ochotníkov v  divadelnom predstavení o troch dejstvách na tému Traja Králi.

Celá aktivita bola výbornou ukážkou kvalitného spolužitia seniorov z rôznych obcí s cezhraničným dosahom. Veríme, že sa v rámci realizácie tohto programu ešte stretneme na našej strane.