Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.2/1.1

MAS_066/7.2/1.1
Podopatrenie 7.2
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
10.6.2019
10.9.2019

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/7.5/1.1

MAS_066/7.5/1.1
Podopatrenie 7.5
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
10.6.2019
10.9.2019