Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/4.1/1

MAS_066/4.1/1
Podopatrenie 4.1.
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
.2019
.2019

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/4.2/1

MAS_066/4.2/1
Podopatrenie 4.2.
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
.2019
.2019

Vyhlásenie výzvy PRV MAS_066/6.4./1.1

MAS_066/6.4/1.1
Podopatrenie 6.4.
Uzavretá
Výzva (Dopytovo – orientovaná)
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Od Tatier k Dunajcu
.2019
.2020