V PDF súboroch nájdete bližšie informácie a inštrukcie k predkladaniu projektov v rámci opatrení PRV 7.2. a 7.5.

Opatrenie 7.2.

Opatrenie 7.5.